گروت

نمایش محصول

گروت اپوکسی ویژه با عملکرد بالا Strugrout Ker320

نمایش محصول

منبسط کننده و فوق روان کننده گروت، بتن و ملات سیمانی Strugrout ES500