گروت ریزی

نمایش محصول

گروت اپوکسی ویژه با عملکرد بالا Strugrout Ker320

نمایش محصول

منبسط کننده و فوق روان کننده گروت، بتن و ملات سیمانی Strugrout ES500

نمایش محصول

گروت سیمانی منبسط شونده ساختمانی ریزدانه با مقاومت بالا Strugrout G750

گروت ریزی نمایش محصول

گروت منبسط شونده سیمانی ریزدانه ویژه با مقاومت بالا پایه سیمانی Strugrout E760

گروت ریزی نمایش محصول

گروت سیمانی ویژه بدون انقباض با مقاومت بسیار بالا Strugrout N880