ژل الیافدار بتن

نمایش محصول

ژل میکروسیلیس بتن (نوع ژل الیاف دار و بدون الیاف) بر پایه ابر روان کننده کربوکسیلاتی Strumin GC