عایقکاری ساختمان

نمایش محصول

عایق نانو نما آبگریز سیلان پایه آب با دوام بالا (مخصوص سطوح سیمانی) Strutop Cem260

نمایش محصول

ماستیک قیری گرم اجرا (درزگیر) مناسب سطوح افقی Strutop JS1

نمایش محصول

ماستیک قیری سرد اجرا (درزگیر) مناسب سطوح عمودی و افقی Strutop JS3

نمایش محصول

آنی گیر پودری (ملات واتر استاپ) بر پایه سیمان Strutop Gard-PA

نمایش محصول

پوشش امولسیون قیری آب بند و پرایمر بر پایه آب Strutop EM130

نمایش محصول

عایق نما (محافظ رطوبتی نما) نانو سیلان – سیلوکسان آبگریز بر پایه آب Strutop WR7