درزگیر

نمایش محصول

چسب کاشی و سرامیک پودری بر پایه سیمان Strutile C10

نمایش محصول

چسب کاشی پودری پرسلانی ویژه با عملکرد بالا و ضد آب بر پایه سیمان (چسب کاشی استخری) Strutile C50

نمایش محصول

چسب کاشی و سرامیک پودری پرسلانی الیاف دار بر پایه سیمان Strutile C20

نمایش محصول

چسب کاشی خمیری ویژه ضد آب با عملکرد بالا Strutile PH4 (دارای نوع ویژه با کد Strutile Sticky)

نمایش محصول

پودر بندکشی ویژه آب بند، آنتی باکتریال و آبگریز Strutile GR110 (نوع معمولی با کد Strutile GR100)

نمایش محصول

ماستیک قیری گرم اجرا (درزگیر) مناسب سطوح افقی Strutop JS1

نمایش محصول

ماستیک قیری سرد اجرا (درزگیر) مناسب سطوح عمودی و افقی Strutop JS3