ترمیم کننده الیاف دار بتن

نمایش محصول

ملات ترمیمی و چسب خمیری چند منظوره بر پایه اپوکسی و مقاوم در برابر اسید Strutop Repo55

نمایش محصول

بتونه بتن و مکلات سیمانی (ملات صافکاری سطح بتن) Strutop Soft

نمایش محصول

ملات ترمیمی الیاف دار سازه ای ویژه بتن کاسماتیک Strutop RM450

نمایش محصول

ملات ترمیمی الیاف دار سازه ای ویژه بتن پرمقاومت Strutop RM650