بتن الیافی

نمایش محصول

الیاف بتن بر پایه پلی پروپیلن خالص با مقاومت کششی بالا Strufiber FP12