آب بندی استخر

نمایش محصول

چسب کاشی و سرامیک پودری بر پایه سیمان Strutile C10

نمایش محصول

عایق نانو نما آبگریز سیلان پایه آب با دوام بالا (مخصوص سطوح سیمانی) Strutop Cem260

نمایش محصول

چسب کاشی پودری پرسلانی ویژه با عملکرد بالا و ضد آب بر پایه سیمان (چسب کاشی استخری) Strutile C50

نمایش محصول

چسب کاشی و سرامیک پودری پرسلانی الیاف دار بر پایه سیمان Strutile C20

نمایش محصول

چسب کاشی خمیری ویژه ضد آب با عملکرد بالا Strutile PH4 (دارای نوع ویژه با کد Strutile Sticky)

نمایش محصول

پودر بندکشی ویژه آب بند، آنتی باکتریال و آبگریز Strutile GR110 (نوع معمولی با کد Strutile GR100)

نمایش محصول

آنی گیر پودری (ملات واتر استاپ) بر پایه سیمان Strutop Gard-PA