ژل میکروسیلیس بتن (دوغاب میکروسیلیس) (STRUMIN)

میکروسیلیس موجود در ژل میکروسیلیس بتن با آهک آزاد حاصل از واکنش هیدراتاسیون سیمان در بتن واکنش داده و این ماده ضعیف را تبدیل به ژل سیلیکاتی مقاوم در برابر آب و نیروی مکانیکی می کند که به علت انبساطی بودن این واکنش حجم منافذ بیشتری قابل پرشدن و مسدود شدن می باشد. برخی از مزایای استفاده ژل میکروسیلیس ا عبارتند از:

 • افزایش مقاومت مکانیکی بتن (فشاری و خمشی و سایشی)
 • کاهش شدید نفوذپذیری بتن در برابر آب و سایر سیال ها
 • افزایش مقاومت شیمیایی بتن
 • افزایش یکنواختی و جلوگیری از جداشدگی بتن تازه
 • مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب
 • عدم جلوگیری از تنفس بتن و ملات سیمانی
 • افزایش مقاومت در محیط‌های خورنده فاضلاب های صنعتی و خانگی و نفوذ یون های مثل کلر و سولفات
 • عدم تولید غبار و ایمن برای سلامتی کارکنان
 • قابلیت کاهش مصرف سیمان
 • غیر سمی و قابل استفاده برای آب شرب و پروش ماهی و …
 • فاقد یون کلر
مایع آب بند بتن، پودر نم بند بتن، آب بندی بتن، بتن آب بند، کاهنده نفوذپذیری بتن، مایع آب بند بتن، آب بند حجمی بتن، افزودنی بتن، روان کننده آب بند بتن، پودر آبگریز بتن نمایش محصول

ژل میکروسیلیس بتن (الیاف دار یا بدون الیاف) بر پایه پلی کربوکسیلات اتر اصلاح شده Strumin Dura

ژل میکروسیلس، افزودنی بتن، آب بند بتن، بتن آب بند نمایش محصول

سوپر ژل میکروسیلیس (نوع ژل الیاف دار و بدون الیاف) مکمل بتن بر پایه ترکیبی لیگنو سولفونات و پلی کربوکسیلات Strumin Complex

نمایش محصول

ژل میکروسیلیس بتن (نوع ژل الیاف دار و بدون الیاف) بر پایه ابر روان کننده کربوکسیلاتی Strumin GC

نمایش محصول

سوپر ژل میکروسیلیس (نوع الیاف دار و بدون الیاف) ویژه بتن با قدرت روان کنندگی بالا بر پایه ترکیبی اصلاح شده Strumin Supergel

پاور ژل میکروسیلیس، ژل میکروسیلیس، دوغاب میکروسیلیس بتن، بتن، افزودنی بتن، ژل توانمند بتن نمایش محصول

ابر ژل (پاور ژل) میکروسیلیس بتن با قدرت روان کنندگی بالا بر پایه پلی کربوکسیلات Strumin Power

نمایش محصول

دوغاب میکروسیلیس بتن با خاصیت روان کنندگی بر پایه ابر روان کننده کربوکسیلاتی Strumin SLC

نمایش محصول

دوغاب میکروسیلیس بتن با پخش شدگی و روانی بالا Strumin SL