ضد یخ بتن، زودگیرها و دیرگیر های بتن و ملات (STRUSET)

زودگیرهای بتن به طور معمول با تسریع واکنش فاز های مختف سیمان در واکنش هیداتاسیون زمان گیرش را کاهش داده و رشد مقاومت اولیه را افزایش می دهد. همچنین به دلیل ایجاد گرمای بیشتر با تسریع واکنش هیدراتاسیون در دماهای پایین از یخ زدن بتن جلوگیری می کند.
به طور معمول محصول دیرگیر بتن برپایه یک کمپلکس آلی-معدنی طراحی شده است. مکانیزم اصلی عملکرد این محصول بر اساس کاهش سرعت تشکیل اترینگات می باشد. پس از افزودن این محصول به بتن یا ملات سیمانی مکانیسم واکنش تشکیل اترینگات تغییر کرده و کند می شود. در نتیجه اندازه کریستال های اترینگات کاهش می یابد و به دنبال آن قفل بست پل های اترینگاتی که متصل کننده ذرات جامد هستند به کندی شکل می گیرد.

پاور ژل میکروسیلیس، ژل میکروسیلیس، دوغاب میکروسیلیس بتن، بتن، افزودنی بتن، ژل توانمند بتن نمایش محصول

دیرگیر کننده بتن و نگهدارنده اسلامپ بتن مایع Struset RST

ضد یخ بتن، ضد یخ ملات، ضد یخ بتن مسلح، افزودنی بتن، زودگیر بتن، ضدیخ بتن بدون کلر، بتن، زودگیر شاتکریت، زودگیر بتن پاششی، زودگیر شاتکریت مایع، زودگیر شاتکریت پودری نمایش محصول

Struset Nail مایع زودگیر دوغاب های سیمانی تزریقی Struset Nail

نمایش محصول

زودگیر شاتکریت (بتن پاششی) پودری غیر قلیایی به روش خشک با عملکرد بالا Struset SPA

نمایش محصول

زودگیر شاتکریت (بتن پاششی) مایع غیر قلیایی به روش تر با عملکرد بالا Struset SLA

نمایش محصول

ضد یخ بتن مسلح (زودگیر بتن فاقد یون کلرید) Struset Nitro