افزودنی بتن

افزودنی بتن دارای خواص متنوعی هستند که می توانند عملکردهای مختلف بتن در سازه را بهبود ببخشند. برخی از مزایای استفاده از افزودنی بتن عبارتند از  کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن، کاهش انقباض بتن و ترک­های سطحی، کاهش مصرف آب و سیمان در بتن، حفظ طولانی مدت اسلامپ بتن، افزایش یکنواختی و جلوگیری از جداشدگی بتن تازه، افزایش مقاومت مکانیکی و شیمیایی بتن، افزایش مقاومت بتن در برابرسیکل یخبندان، نفوذ ناپذیری، مقاومت در برابر سایش ، مقاومت در برابر خوردگی، کنترل واکنش های خوردگی، ASR، کربناتاسیون و …

افزودنی بتن می تواند به طور موثری عملکرد بتن را بهبود بخشند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که از افزودنی بتن به طور گسترده ای استفاده می گردد، این ماده به بخشی جدایی ناپذیر از بتن تبدیل شده است.