آب بند کننده های کریستالی بتن با عملکرد خود ترمیمی (Struseal)

کلسیم هیدروکسید (Ca(OH)2) و سایر مواد حاصل از واکنش هیدراتاسیون سیمان و همچنین سیمان های هیدراته نشده در بتن در حضور رطوبت با افزودنی کریستالی بتن (Crystalline Admixture) واکنش داده و مواد دارای شکل کریستالی سوزنی غیر قابل حل در آب را ایجاد می کنند. این کریستال ها به وسیله ساختار منافظ بتن محصور شده اند و با رشد و کامل شدن واکنش های کریستالی منافذ بتن پر شده و ارتباط آنها به یکدیگر نیز از بین می رود و بدین ترتیب نفوذپذیری بتن به شدت کاهش یافته و مقاومت فشاری بتن نیز افزایش می یاید.
آب بندهای کریستالی داخلی بتن ( افزودنی کریستالی بتن ) با توجه به عملکرد توضیح داده شده می توانند مزایای ذیل را در بتن ایجاد کنند:
– کاهش نفوذپذیری بتن و آب بندی تحت فشار مثبت و منفی بتن
– افزایش مقاومت بتن در برابر خوردگی و نفوذ املاح خورنده مانند کلر، سولفات و …
– ایجاد خودترمیمی و پل زدن ترک های با ضخامت کوچکتر از 400 میکرون
– افزایش مقاومت مکانیکی بتن
– دوام بیشتر بتن در سیکل های یخبندان
– افزایش مقاومت بتن در برابر سولفات و فاضلاب ها
– افزایش مقاومت بتن در برابر واکنش قلیایی-سیلیکاتی سنگدانه ها (ASR)
همچنین بر اساس بررسی های انجمن بتن امریکا (ACI) که در گزارش ACI 212.3R عنوان شده، افزودنی کریستالی بتن (Crystalline Admixtures) برای آب بندی بتن تحت فشار آب بهترین عملکرد را دارا می باشد.

ترمیم کننده بتن، ملات ترمیمی، نفوذگر کریستالی بتن، آب بند کریستالی بتن، کریستال ساز سطحی، ترمیم کننده کریستالی بتن، ترمیم کننده الیافی بتن، آب بندی فشار منفی، بتن آب بند، پوشش نفوذگر کریستال شونده بتن، نمایش محصول

ملات ترمیمی الیاف دار آب بند بتن با عملکرد کریستالی، زودگیر و زود سخت شونده Struseal C516

ترمیم کننده بتن، ملات ترمیمی، نفوذگر کریستالی بتن، آب بند کریستالی بتن، کریستال ساز سطحی، ترمیم کننده کریستالی بتن، ترمیم کننده الیافی بتن، آب بندی فشار منفی، بتن آب بند، پوشش نفوذگر کریستال شونده بتن، نمایش محصول

ملات ترمیمی الیاف دار آب بند بتن با عملکرد کریستالی Struseal C515

نفوذگر کریستالی بتن، آب بند کریستالی بتن، کریستال ساز سطحی، ترمیم کننده کریستالی بتن، ترمیم کننده الیافی بتن، آب بندی فشار منفی، بتن آب بند، پوشش نفوذگر کریستال شونده بتن، نمایش محصول

آب بند کننده نفوذگر کریستالی بتن و ملات سیمانی با عمق نفوذ زیاد Struseal C514

افزودنی آب بند کریستالی، بتن آب بند، آب بندی بتن، افزودنی کریستال ساز بتن، کریستال ادمیکس، افزودنی بتن نمایش محصول

افزودنی آب بند کننده و آبگریز کننده کریستالی داخلی بتن با عملکرد خود ترمیمی رشد یابنده Struseal C513

افزودنی آب بند کریستالی، بتن آب بند، آب بندی بتن، افزودنی کریستال ساز بتن، کریستال ادمیکس نمایش محصول

افزودنی آب بند کننده کریستالی داخلی بتن با عملکرد خود ترمیمی رشد یابنده Struseal C512