STRUSET AFC

ضد یخ ملات سیمانی

The STRUSET AFC product img - ضد یخ ملات سیمانی تصویر

استراست AFC یک زودگیر و ضدیخ ملات بر پایه نمک های معدنی و آلی حاوی یون کلرید می باشد که جهت افزایش زمان گیرش اولیه ملات و بتن غیرمسلح استفاده می شود. همچنین به دلیل گرمازا بودن واکنش هیدراتاسیون سیمان با آب و تسریع آن با افزودنی زودگیر از آن می توان در فصول سرد به عنوان ضد یخ ملات و بتن غیرمسلح نیز استفاده نمود.

کاربری

ضد یخ ملات استراست AFC جهت دستیابی به گیرش اولیه سریعتر و در فصول سرد نیز به عنوان ضد یخ استفاده می گردد. این محصول می تواند برای موارد ذیل بکار رود:

 • اجرای انواع ملات در هوای سرد
 • تولید و اجرای نواع بتن ای غیر مسلح در سرما
 • اجرای ملات های پایه سیمانی با ضخامت کم در هوای سرد
 • وقتی نیاز به گیرش اولیه سریع و مقاومت اولیه بالا می باشد

عملکرد و مزایا

ضد یخ ملات استراست AFC با تسریع واکنش فاز های مختف سیمان در واکنش هیداتاسیون زمان گیرش را کاهش داده و رشد مقاومت اولیه را افزایش می دهد. همچنین به دلیل ایجاد گرمای بیشتر با تسریع واکنش هیدراتاسیون در دماهای پایین از یخ زدن بتن جلوگیری می کند. برخی از مزایای استفاده از این افزودنی عبارتند از:


 • تسریع واکنش گرمازای هیداتاسیون مخلوط سیمانی
 • تسریع گیرش اولیه و ثانویه ملات سیمانی
 • افزایش مقاومت بتن در تمام سنین
 • افزایش چسبندگی ملات
 • افزایش کارایی ملات

استاندارد ها

افزودنی بتن غیر مسلح استراست AFC مطابق با الزامات استاندارد BS EN 480-2 قابل ارزیابی می باشد.

اطلاعات محصول

پایه شیمیایی

مایع سبز روشن

جرم حجمي (گرم بر سانتی متر مکعب)

0/02 ± 1/10 در 20 درجه سانتی گراد

pH

6 تا 8

میزان یون کلر

فاقد یون کلر

زمان ماندگاری

حداقل 12 ماه

شرایط نگهداری

در بسته بندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم آفتاب، یخبندان، رطوبت و در دمای 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگهداری گردد

بسته بندی

گالن 20 ، بشکه 200 و مخزن 1100 کیلوگرمی

اطلاعات نحوه مصرف

 • میزان مصرف: میزان مصرف دیرگیر بتن وابسته به شرایط طرح اختلاط بتن بین 2/0 الی 8/0 درصد وزن مواد سیمانی می باشد. میزان مصرف دقیق هر طرح بهتر است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه تعیین گردد. جهت اطلاعات بیشتر، مصرف محصول خارج از محدوده مصرف و یا مصرف محصول درکنار سایر مواد افزودنی بتن با بخش فنی و تحقیق و توسعه Strumix تماس بگیرید.
 • روش مصرف در بچینگ یا مخلوط کن: بهتر است که افزودنی بتن در انتهای اختلاط سایر مصالح به بتن اضافه گردد.
 • روش مصرف مستقیم در تراک بتن آماده: میزان افزودنی بتن مورد نیاز به تراک اضافه شده و به مدت 3 تا 5 دقیقه کاملا با دور تند مخلوط گردد و سپس بتن تخلیه شود.

محدودیت ها

 • افزودنی بتن RST به سیمان خشک اضافه نگردد.
 • در صورت یخ زدن محصول، باید در دمای اتاق قرار گیرد تا به آرامی دوباره مایع گردد و بعد از مخلوط کردن دوباره می تواند در بتن مصرف گردد.

محیط زیست، سلامت و ایمنی

بهتر است دیرگیر بتن در محیط زیست ریخته نشود و هرگونه شستشوی ظروف پس از مصرف و … به فاضلاب قابل تصفیه انتقال پیدا کند. این محصول برای سلامت و ایمنی افراد خطرناک نمی باشد ولی در تماس با پوست و چشم می تواند ایجاد حساسیت کند. برای مصرف بهتر است که از عینک، ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد. برای اطلاعات بیشتر به برگه مشخصات ایمنی محصول رجوع گردد.

مرجع اطلاعات

تمام اطلاعات این مشخصات فنی براساس آزمایشات آزمایشگاهی و تجربیات پروژه ای شرکت Strumix می باشد. داده های واقعی اندازه گیری ممکن است به علت شرایطی فراتر از کنترل ما متفاوت باشد. توصیه می شود که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنی محصولات را بخواهید. همچنین زیر ساخت های استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده مشتریان می باشد و بخش فنی Strumix می تواند اطلاعات لازم را در اختیار مشتری قرار دهد و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنی لازم را ارائه دهد.

دیگر محصولات

Strumix

بسپار بتن ايرانيان هوشمند