واتراستاپ پی وی سی (Strubar)

واتراستاپ پی وی سی استرابار تولیدی Strumix در 4 نوع واتراستاپ تخت داخلی (A)، واتراستاپ تخت خارجی (کف خواب) (AA)، واتراستاپ حفره دار داخلی (D) و واتراستاپ حفره دار خارجی (کف خواب) (DA) تولید می گردد. واتراستاپ های نوع تخت برای درزهای اجرایی و واتراستاپ های نوع حفره جهت آب بندی درزهای انبساطی (حرکتی) مصرف می گردد. این واتراستاپ های پی وی سی از عرض های 15 تا 50 سانتیمتر و ضخامت های 2 تا 12 میلیمتر تولید می گردد.