مواد اولیه افزودنی بتن و شیمی ساختمان

در بخش مواد اولیه  افزودنی های بتن و مواد شیمیایی صنعت ساختمان شرکت استرامیکس تامین انواع مواد اولیه جهت تولید روان کننده های بتن، فوق روان کننده های بتن، زودگیر کننده ها، دیرگیر کننده ها، آببند کننده ها، چسب ها، مواد شیمیایی معدنی و … می باشد.


پلی کربوکسیلات اتر

نیترات کلسیم

گلوکونات سدیم (گرید صنعتی)