زودگیر کننده بتن (ضد یخ بتن)، معایب و مزایای آنها چیست؟