روغن قالب بتن (Strumould)

ویژگی­ ها و مزایای روغن های قالب بتن پایه آب و حلال تولیدی شرکت استرامیکس: 

  • تسریع خروج حباب هوا در سطح مشترک بتن و قالب
  • ایجاد راحتی جداشدگی قالب از بتن بدون ضربه که به قالب آسیب وارد گردد
  • قدرت پوشش دهی بالا
  • عدم ایجاد تغییر رنگ در سطح بتن
  • آماده مصرف و راحتی استفاده
  • حفاظت سطح قالب از خوردگی
  • فاقد یون کلر

نمایش محصول

روغن قالب بتن بر پایه حلال با ویسکوزیته پایین و عملکرد رهاسازی بالا (با عملکرد واکنشی) Strumould SLV

نمایش محصول

روغن قالب بتن بر پایه حلال با ویسکوزیته بالا (با عملکرد واکنشی) Strumould SHV

نمایش محصول

روغن قالب بتن بر پایه آب با عملکرد رهاسازی بالا (با عملکرد واکنشی) Strumould WRA