رزین سنگ مصنوعی (Struton)

ریز ساختار رزین سنگ مصنوعی پلی کربوکسیلاتی، شانه ای شکل است. دندانه های این شانه ها (زنجیرهای جانبی) بسیار بلند بوده و ستون فقرات (زنجیر اصلی) دارای بار منفی می باشد. پس از افزودن رزین سنگ مصنوعی پلی کربوکسیلاتی به ملات، زنجیر اصلی که بار منفی زیادی دارد بر روی ذرات سیمان داری بار مثبت جذب می شود و این گونه زنجیرهای جانبی شبیه به پرزهایی بلند اطراف ذرات سیمان را فرا می گیرند. این پرزهای بلند هنگام نزدیک شدن ذرات سیمان به یکدیگر از چسبیدن آنها به هم جلوگیری کرده و سبب دور ماندن ذرات سیمان از یکدیگر می شوند. بنا بر این علاوه بر سر خوردن ذرات سیمان بر روی هم و نچسبیدن آنها به هم، هیچ آبی بین آنها حبس نمی شود. اینگونه در میزان پایین نسبت آب به سیمان روانی بسیار بالا در ملات سنگ مصنوعی حاصل می شود.
در این رزین ها طول زنجیر جانبی کوتاه و طول زنجیر اصلی بسیار بلند می باشد. در نتیجه در عین ایجاد روانی بسیار بالا در ملات، سرعت واکنش هیدراتاسیون کاهش نمی یابد و بدنبال آن گیرش به تاخیر نمی افتد. این ساختار با ویژگی هایی که دارد در عین حفظ روانی مناسب، سبب ایجاد زودگیری بالا در ملات سنگ مصنوعی می شود. این رزین علاوه بر ایجاد خاصیت روان کنندگی بالا و زودگیری دارای خاصیت زود سخت شوندگی نیز می باشد. در کارگاه های سنگ مصنوعی به دلیل محدودیت در تعداد قالب می بایست ملات به سرعت به مقاومت بالایی رسیده تا هرچه زودتر از قالب خارج شود. این محصول در کنار ریز ساختار ذکر شده دارای مواد دیگری است که با فاز C2S سیمان وارد واکنش شده و عملکرد آن را تسریع می بخشد. در نتیجه خاصیت زود سخت شوندگی حاصل می گردد.


پاور ژل میکروسیلیس، ژل میکروسیلیس، دوغاب میکروسیلیس بتن، بتن، افزودنی بتن، ژل توانمند بتن نمایش محصول

رزین سنگ مصنوعی بر پایه پلی کربوکسیلات اتر اصلاح شده با مقاومت اولیه بالا Struton HS102

پاور ژل میکروسیلیس، ژل میکروسیلیس، دوغاب میکروسیلیس بتن، بتن، افزودنی بتن، ژل توانمند بتن نمایش محصول

رزین سنگ مصنوعی بر پایه پلی کربوکسیلات اتر اصلاح شده با مقاومت اولیه بسیار بالا Struton HS101