خدمات اجرایی و مشاوره ای بتن

خدمات اجرایی و مشاوره ای

شرکت استرامیکس در زمينه هاي ارائه طرح اختلاط، آب بندي بتن، مقاوم سازي بتن و مسائل مربوط به تکنولوژيي بتن مي تواند مشاوره لازم را به کارفرمايان محترم ارائه کند.

همچنين اين شرکت با تجربه بالا در زمينه اجراي آب بندي بتن و ساختمان و گودهاي ساختماني، مقاوم سازي با کاشت ميلگرد و F.R.P و … مي تواند انواع خدمات اجرايي را ارائه دهد.