حلال و تمیز کننده های سطوح و ابزار (Struclean)

همیشه باید به فکر تمیزی و حفظ ابزار کار و سطوح باشیم تا به اقتصاد پروژه و زیبایی کمک کنیم


نمایش محصول

حلال اپوکسی تازه از سطوح و ابزار اجرایی Struclean EPO

نمایش محصول

حلال بتن، دوغاب سیمانی و ملات سیمانی از سطوح Struclean CM11