افزودنی بتن

افزودنی های بتن دارای خواص متنوعی هستند که می توانند عملکردهای مختلف بتن در سازه را بهبود ببخشند. برخی از مزایای استفاده از افزودنی بتن عبارتند از  کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن، کاهش انقباض بتن و ترک­های سطحی، کاهش مصرف آب و سیمان در بتن، حفظ طولانی مدت اسلامپ بتن، افزایش یکنواختی و جلوگیری از جداشدگی بتن تازه، افزایش مقاومت مکانیکی و شیمیایی بتن، افزایش مقاومت بتن در برابرسیکل یخبندان، نفوذ ناپذیری، مقاومت در برابر سایش ، مقاومت در برابر خوردگی، کنترل واکنش های خوردگی، ASR، کربناتاسیون و …

 افزودنی بتن می تواند به طور موثری عملکرد بتن را بهبود بخشند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که از افزودنی بتن به طور گسترده ای استفاده می گردد، این ماده به بخشی جدایی ناپذیر از بتن تبدیل شده است.


ابر روان کننده های کربوکسیلاتی بتن (Strusin)

فوق روان کننده و روان کننده های بتن (Struplast)

ژل میکروسیلیس/ دوغاب میکروسیلیس (Strumin)

آب بند کننده های حجمی بتن (Struproof)

زودگیرها و دیرگیرهای بتن و ملات (Struset)

رزین های سنگ مصنوعی (Struton)

سایر افزودنی های بتن